Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The course objective is to introduce e-business
from a Business
perspective rather than from a technological
perspective.
Concepts, the influence of e-business and
different techniques
are also presented. Students are able to work in
teams and
implement a fully functional webshop.

Läranderesultat

- The student can identify business critical
processes
- The student can define opportunities, problems
and risks with
e-business
- The student can compare different business
models for
eCommerce within different lines of business
- The student can analyze and reflect over
different electronic
marketplaces and their functionality
- The student has a good command of the principles
for
advertising, order handling and payments on the
Internet
- The student is able to work in teams and
implement a fully
functional webshop

Innehåll

- Foundations of e-business
- Opportunities, problems and risks
- Business Models
- Internet sales; Advertising, order handling,
payments
- Platforms for e-business
- Webshop implementation in Arbit e-Business Lab

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

none

Litteratur

Laudon & Traver. 2010. E-commerce. Business.
Technology.
Society. Pearson.

Material available in itslearning, Arcada e-
learning environment

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande:
Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en nätbutik för
ett företag
Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med utvald
plattform. i Arcadas e- business Lab
Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade
nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-01-31

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning