Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is provide the student with knowledge
needed to manage the human resource department at a small
company with multicultural staff.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to
manage the human resource department in a small company.

Innehåll

Hiring and firing, pay, holidays, retirement, training and
development, health and well being, negotiations, human
resource planing.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

There will be an examination held during the last week of the period. There will be assignments done in small groups. Attendance at the group discussions is mandatory.

Litteratur

Information will be given during the first lecture.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Active participation in all course work, and an examination.
The examination must be passed to pass the course.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

The course will be taught during Period 1.

The time table is provisional and may be changed at short notice.

Examinationsformer

 • 2015-10-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2015-12-02 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning