Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • Hur man utnyttjar JS som programmeringsverktyg
 • Dynamiska tillämpningar av JS på webben
 • Vad man kan göra med JavaScript
 • Förverkliga avancerad funktionalitet på en
  webbplats

Läranderesultat

 1. Kan JavaScripts syntax, datatyper, uttryck,
  operatorer och satser utan stöd av manual.
 2. Kan programmera
  JavaScript-applikationer smidigt i klientmiljö.
 3. Känner HTML dokumentets DOM (Document Object
  Model) väl och kan utnyttja den.
 4. Kan bygga eleganta, mera funktionella och
  effektivare användargränssnitt till
  webbapplikationer än vad HTML erbjuder.
 5. Kan utnyttja Cookies och andra metoder för att
  lagra data på användarens dator.
 6. Kan utnyttja AJAX för att hämta data från
  servrar och bearbeta det samt placera det på
  webbsidor.

Innehåll

Programmeringens grunder
Verktyg för front-end-utveckling
JavaScript-grunder
Dokumentets objektmodell
Händelsehantering
Tidsfuntioner
Avancerade funktioner i JavaScript
Avancerade användargränssnitt
Cookies och filhantering
AJAX

Förkunskaper

Webbutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Klientprogrammering med JavaScript

Litteratur

Marijn Haverbeke - Eloquent JavaScript
3rd edition (2018), Tillgänglig:
https://eloquentjavascript.net/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Projekten utförda, inlämnade och godkända.
Förhören utförda, inlämnade och godkända

Lärare

 • Scherbakov-Parland Andrej
 • Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-14 09:15 - 13:00 E385 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-01-21 09:15 - 13:00 E385 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-01-28 09:15 - 12:30 E383 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-02-04 09:15 - 13:00 E385 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-02-11 09:15 - 13:00 E383 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-02-18 09:15 - 13:00 E383 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-02-25 09:15 - 13:00 E383 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-03-04 09:15 - 13:00 F365 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik
2022-03-11 09:15 - 12:30 F365 Front-end programmering Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68628235778?pwd=aVVWeG1GeWpsYTFpdEZGM1pjYkE2dz09 Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning