Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Förmågan att förstå och tillämpa logiska och
  matematiska strukturer i programmeringskontext
 • Grundläggande kompetens inom programmering

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Du förstår grundprinciperna i datorprogrammering
 • Du kan utveckla enkla program i
  programmeringsspråket Python
 • Du är bekväm i användning av variabler,
  villkorssatser, upprepning och andra grundläggande
  programstrukturer
 • Du kan beskriva och förstå programlogik i form
  av flödesdiagram och pseudokod

Innehåll

 • Programmeringens grundprinciper
 • Variabler och datatyper
 • Operatorer och villkorssatser
 • Upprepning (loopar)
 • Strukturering av kod
 • Användning av färdiga moduler
 • Interaktion med operativsystemet
 • Input/Output
 • Felhantering

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Obligatorisk närvaro 80% av timmarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 6 timmar
 • Förhör - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Projektarbete

Examinationskrav

Kursens examination följer i princip de allmänna
riktlinjerna för informationsteknik. Eventuella
preciseringar meddelas i början av kursen.

https://start.arcada.fi/sv/mina-
studier/institutioner-och-enheter/institutionen-
for-ekonomi-och-
affarsanalys/utbildningar/informationsteknik/princ
iper-och-riktlinjer

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-26

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2021-10-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-01 13:00 - 15:45 E385 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-03 13:00 - 15:45 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-05 09:15 - 12:00 E385 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-08 13:00 - 15:45 E385 Programmeringens grunder Welander Fredrik
2021-11-10 13:00 - 15:45 F365 Programmeringens grunder Welander Fredrik
2021-11-12 09:15 - 12:00 E385 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-17 13:00 - 15:45 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-19 09:15 - 12:00 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-24 13:00 - 15:45 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-11-26 09:15 - 12:00 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-12-01 13:00 - 15:45 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik
2021-12-03 09:15 - 12:00 F365 Programmeringens grunder Kursen hålls i huvudsak som närundervisning på campus, men det är möjligt att följa med föreläsningar på distans vid behov. Använd i så fall denna Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/66689586657 Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning