Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Grundkompetens i programmering
 • Kompetens i att tillämpa simpla matematiska
  formler i programkod

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Du kan skriva enkla konsolprogram i Java
  (färdighet)
 • Du behärskar syntax, struktur och logik hos
  grundläggande Java-program (kunskap)
 • Du behärskar och hanterar primitiva datatyper
  (kunskap)
 • Du förstår och kan implementera villkors- och
  repetitionssatser (färdighet)
 • Du kan grunderna i objektorienterad
  programmering (kunskap)
 • Du kan skriva och tillämpa enkla matematiska
  funktioner (färdighet)
 • Du kan se på matematik från en praktisk
  synvinkel (förhållningssätt)

Innehåll

 • Introduktion till programmering
 • Syntax, struktur och enkla program
 • Funktioner (logaritmiska, exponentiella,
  etc.)
 • Matriser och applikation av matriser
 • Applikationer av trigonometriska funktioner

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Deadlines för
inlämningsuppgifter
finns på itslearning

Examinationskrav

 1. Godkänt inledande förhör

 2. Minst 50% av maxpoängen i inlämningsuppgifterna
  (totalt 10 uppgifter) ELLER godkänt "fast track"-
  projekt.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-26

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-07 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-08 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-14 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-16 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-21 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-23 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-28 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-29 09:15 - 11:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-05 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-07 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-12 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-14 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-19 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-20 13:15 - 16:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Dagens kodningstillfälle hålls enbart i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning