Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
This course provides a basic introduction to statistics and probability covering sampling and simple statistical measures. The aim is to acquire and apply skills relating to the interpretation and presentation of data and to introduce the concept of probability and statistical inference.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
1.describe discrete data graphically and compute measures of centrality and dispersion
2.apply statistical models and methods to
solve practical problems
3.interpret the results of a statistical
analysis
4.use statistical software
5.understand and formulate basic problems containing uncertainty
6.construct probability models in situations with uncertainty

Innehåll

1.Summarizing Data
2.Measures of central tendency
3.Measures of dispersion
4.Counting and basics of probability
5.Random variables
6.Expected values
7.Distributions (Binomial, Poisson)
8.Normal distribution
9.Linear regression and correlation

Förkunskaper

Introduction to scientific methods
Research studies I

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
  • Exams - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 131 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 26 timmar
  • Varav schemalagda studier: 105 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-02-01

Examinationsformer

2009-02-01 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning