Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande får kunskaper om de vanligaste psykiska sjukdomar och behandlingsmetoder. Studerande får förståelse för olika dimensioner i bemötandet av den psykiatriska patienten. Studenten ges även grundläggande kunskaper i teamarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera människans lidande av mentala orsaker. Studerande kan förstå och bemöta människor med olika slag av psykiska problem samt har en beredskap att söka olika vårdmöjligheter för lindrandet av patientens mentala lidande. Studerande förstår olika dynamiker i arbetsgrupper.

Innehåll

-den psykiatriska patienten
-psykiatriska sjukdomar
-vårdmetoder
-mentalvården
-substansen i teamarbete

Förkunskaper

Mental Hälsa 1

Litteratur

Jacoby R., Oppenheimer C. 2002. Psychiatry in the elderly. Oxford University Press.

Studieaktiviteter

Föreläsningar - 94 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 94 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 94 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Demonstrationer och presentationer
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2011-03-01 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning