Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande får grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och får insikter i vad som kan påverka till att skapa en vårdgemenskap som befrämjar psykisk hälsa. Den studerande får baskunskap om demens, symptomen samt vården av dem. Perspektivet är på den äldre människans mentala hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå mentalvårdens betydelse och grundläggande principer. Studerande förstår hur demensen påverkar patientens beteende och handlingsberedskap. Studerande har även insikter i demensvårdens komplexitet.

Innehåll

-självkännedom
-den mentala hälsan
-demens sjukdomar och deras vård
-grundläggande kunskaper om mentalvården

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Rawlins R., Williams S., Beck C. 1993 Mental Health- Psychiatric Nursing a holistic life-cycle approach. Mosby
Silverstein N., Maslow K., Tangalos E., 2005 Improving Hospital Care for Persons with Dementia. Spring Pub Co

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 64 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
  • Varav schemalagda studier: 72 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning