Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att erbjuda studerande möjligheter att få en inblick i hur välbefinnande kan främjas bland äldre med hjälp av aktiverande metoder i de äldres vardagliga liv.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studerande
- förstå betydelsen av hälsofrämjande och målinriktade aktiviteter, som baserar sig på äldres behov
- förstå hur kreativitet kan bli en stimluerande och aktiverande faktor både psykiskt, fysiskt och socialt
- genomföra olika metoder av aktiviteter med äldre (exempelvis seniordans, gruppverksmaheter)
- visa en förståelse för fördelarna med av individuella- och gruppaktiviteter för äldre
- arbeta i multiprofessionella projekt och grupper
- möta äldre klineter i deras hem

Innehåll

- olika aktivitetsmetoder, främjande av välbefinnande och hälsa
- team arbete i multiprofessionella grupper
- regelbundna hembesök till äldre

Förkunskaper

grundkunskaper i gerontologi

Mer information

Bedömning av kursen:
- godkänd/underkänd
Godkänd kurs kräver utförda hembesök, deltagande i gemensamma och uppföljningsmöten, skriftlig uppsats. sista inlämningsdag för uppsatsen är 29.5.2009.

Litteratur

Aktuella artiklar

Gibson, Faith. 1998. Reminiscence and recall. Burgess Hill, Selwood Printing.

Murphy, Joan & Tester, Susan & Hubbard, Gill & Downs, Murna & Mac Donald, Charlotte. 2004. Enabling frail older people with a communication difficulty to express their views: the use of Talking Mats™ as an interview tool. Health and Social care in the community 13(2), 95-107.

Nolan, Mike & Gordon, Grant & Nolan Janet. 1995. Busy doing nothing:activity and interaction levels amongst different populations of elderly patients. Journal of Advanced Nursing, 1995, 22, 528-538.

The Swedish National Institute of Public Health. 2007. Healthy Ageing – a challenge for Europe. Husqvarna, Typoform AB. http://www.healthyageing.nu/upload/Rome/Healthy_web.pdf Extern länk

.
Sanches Yassada, Monica, Memory training and memory beliefs, doctoral thesis
http://tede.ibict.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=139 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 33 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 93 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Gustafs Christel
 • Kokko Anne
 • Sundell Solveig

Examinator

Gustafs Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-24 - Demonstrationer och presentationer
 • 2010-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning