Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bygga upp /
komplettera en matematisk bas för fortsatta
naturvetenskapliga studier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till olika talsystem
- känna till elementära funktioner och deras
grafer
- kunna lösa ekvationer, olikheter och
ekvationssystem
- känna till grundläggande trigonometriska
begrepp och de trigonometriska funktionerna
- Kunna lösa geometriska problem med cosinus- och
sinussatsen

Innehåll

Det rektangulära koordinatsystemet
Linjära ekvationer i en variabel

Andragradsekvationer
Ekvationer med potenser, rötter och absolutbelopp

Linjära olikheter och olikheter med absolutbelopp

Funktioner och funktionsnotation
Definitionsmängd och värdemängd
Förändringstakt och beteende hos grafer
Inversa funktioner

Linjära funktioner
Modellering med linjära funktioner
Anpassning av linjära modeller till data

Andragradsfunktioner
Polynomfunktioner
Grafer av polynomfunktioner
Polynomdivision

Exponentialfunktioner
Grafer av Exponentialfunktioner
Exponential- och logaritmekvationer

Logaritmiska funktioner
Grafer av logaritmiska funktioner

Vinkelbegreppet
Den rätvinkliga triangelns trigonometri

Enhetscirkeln
Trigonometriska funktioner

Grafer av sinus- och cosinusfunktionerna
Inversa trigonometriska funktioner

Sinussatsen
Cosinussatsen

Förkunskaper

Grunder i matematik

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 1

Mer information

inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning