Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Läranderesultat

Kursen ger studerande färdigheter i projektledning samt sådana arbetsskeden som ingår i datorbaserade systemutvecklingssprojekt. Tyngdpunkten läggs på att arbeta i och leda IT- eller IT-relaterade projekt och förståelse av generell systemutveckling.

Innehåll

Terminologi och definitioner
Projektet och dess olika faser
Att vara projektledare
Projektets framgångsfaktorer
IT-projekt
Systemutvecklingsmetoder
Microsoft Project
Olika projektverktyg

Förkunskaper

Grundkurser i informationsteknik
Programutveckling
Databaser o. datamodeller

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 65 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 125 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 85 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Janne

Kursens hemsida

Kursmaterialet är tillgängligt på Arcadas WebCT.

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2007-03-29 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning