Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva praktiska fördigheter att uppgöra bokslut av olika slag samt att använda funktioner i ett ekonomisystem

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • sköta bokföringsuppgifter i ett litet eller medelstort
  företag
 • göra bokslut enligt gällande bestämmelser och uppgöra koncernbokslut
 • identifiera ekonomisystemets funktioner och utvecklingsmöjligheter
 • sköta löneredovisningen som en del i hela ekonomisystemet

Innehåll

Ekonomisystem
Löneredovisning
Bokslut och koncernbokslut
Internationella bokslut

Förkunskaper

Gemensamma yrkesstudier i redovisning och ekonomistyrning

Litteratur

Alhola, Koivikko, Räty, Tuominen: Tilinpäätös ja yritysverotus,
WSOY 1999, ISBN 951-0-23033-2
Ett verk om ekonomisystem som fastställs senare
Bokföringslag 1336/1997
Bokföringsförordning 1339/1997
Bokföringsnämndens anvisningar och beslut till av
läraren anvisade delar
Utdelat material för lönebokföringen.
Med reservation för förändringar!

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Övningar
 • Föreläsningar och övningar ADB-tillämpningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-02-03

Kurs och studieplanssökning