Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten:
- kan självständigt ur en komplex helhet identifiera specifika
problem och därifrån formulera ett klart syfte för sitt
kunskapsskapande arbete
- har en förmåga att kritiskt välja lämplig metod och lämplig
litteratur som grund för sitt arbete
- har förmåga att strukturera en helhetsplan som också
omfattar
det kommande examensarbetets empiriska del
- kan kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra arbeten
genom
uppbyggande kritik
- kan muntligt presentera arbetet på ett kortfattat och
relevant
sätt

Läranderesultat

Studenten:
- kan självständigt ur en komplex helhet identifiera specifika
problem och därifrån formulera ett klart syfte för sitt
kunskapsskapande arbete
- har en förmåga att kritiskt välja lämplig metod och lämplig
litteratur som grund för sitt arbete
- har förmåga att strukturera en helhetsplan som också
omfattar
det kommande examensarbetets empiriska del
- kan kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra arbeten
genom
uppbyggande kritik
- kan muntligt presentera arbetet på ett kortfattat och
relevant
sätt

Innehåll

- problem- och syftesformuleringar
- metodval
- val av källor
- planering och uppbyggnad av ett skriftligt arbete
- opponens
- presentation av arbetet

Förkunskaper

105 sp avklarade

Kursen ersätter följande kurser

Ingen tidigare kurs ersätts

Mer information

Då seminariekursen avlagts kan handledare för examensarbete
utses.

Litteratur

Meddelas vid kursintroduktionen, litteratur enligt inviduella
behov.
Rekommendationer ges enligt läraren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 92 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • I period 2 krävs obligatorisk närvaro på 4 tillfällen (se kursschemat i Itslearning). Vid varje frånvaro i dessa tillfällen dras ett vitsord av.

Lärare

 • Stolt Kerstin
 • Sved Ann-Christine
 • Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning