Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår inköpets betydelse för företaget samt att de kan hantera central inköps och lageroptimerings verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå anskaffningsprocessen i sin helhet samt att relatera företagest inköp till lagernivåer och det bundna kapitalet.

Innehåll

Studerande
- skapar ett produktspecifikationsverktyg för inköp
- skriver ett anbud
- skapar en modell för att jämföra leverantörer
- planerar ett verkligt inköp (ev. fiktivt)
- utför ABC-analys på exel
- bekantar sig med lagerstyrningsmodeller
- relaterar inköp och bundet kapital till företagets ekonomi som helhet

Förkunskaper

Affärslogistikens grunder (eller motsvarande kunskap) godkänd. Intyg (studieutdrag)skall medtas till kursintroduktionen.

Mer information

- Studerande med logistik som huvudämne (i första hand LG-06) har förtur till kursen För övrigt antas studerande per anmälningsdatum

- NÄRVARO
Obligatorisk närvaro på presentationer.
-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då kursen börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras eller uppdateras efter deadline om så inte är i undantagsfall specifierat.

Litteratur

l. Proffs i inköp; Ulf Skoog & Conny Widlund 2001, ISBN 91-972102-1-8, eller nyare upplaga
2. Logistik (läran om effektiva materialflöden), Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9. kapitel 11, 12, 15
3. Övrigt material meddelas vid kursintroduktionen
övrigt kursmaterial distribueras via WeBCT

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 25 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

 • Hongell Linn
 • Relander-Heinonen Siv

Examinator

Siv Relander-Heinonen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning