Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att redogöra för hur IT kan stödja företagen genom logistikprocessens olika delar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • reflektera över modern IT för logistikprocesser
 • navigera och analysera information i ett affärssystem
 • utnyttja integrerade affärsystem för speciellt orderhantering, lagerstyrning och distribution

Innehåll

 • Affärssystem allmänt
 • Försäljning, inköp och lagerhantering i integrerade affärssystem som Dynamics NAV.
 • Produktion, inklusive Routing och BOMs.
 • Intergrationsteknologier
 • Identifieringsteknologier som EAN och RFID
 • Leveransstyrning med GPS

Förkunskaper

Rekommenderas grunder i affärslogistik

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Microsoft Training material for NAV

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studenten bör klara av de primära användningsmodulerna i ett ERP system. Detta mäts med ett individuellt slutarbete.

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-01-31

Examinationsformer

2014-01-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning