Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Kursen skall klargöra redovisningens syften. Deltagarna
skall efter genomgången baskurs känna till de centrala
principerna för den externa redovisningen.

Innehåll

Ekonomisk verksamhet och redovisning
Bokföring
Bokslut och periodiseringar
Korrektivposter
Elementär bokslutsanalys

Förkunskaper

Inga krav

Litteratur

Soile Tomperi: Bokföring i praktiken, Utbildningsstyrelsen
2002, 952-13-1302-1, eller
Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito, Edita, senaste upplaga
Soile Tomperi & Virpi Keskinen: Övningsbok till Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen 2000. ISBN 13-0790-0 eller senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Skriftlig tentamen
  • Hem-/distanstentamen

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning