Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att ge grundläggande kunskaper om inköp på den industriella marknaden. Speciellt kommer kursdeltagarna att stifta bekantskap med det praktiska inköpsarbetet och med lönsamhetsbedömningar med hjälp av effektiv varuhantering.

Innehåll

Leverantörsanalyser, ABC-analys, operativ och strategisk inköpsplanering och helhetsbedömningar inom varukedjan.

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Andersson, feldt, Pihlsgård. (2002). H2000 Inköp och varuhantering. ISBN 47-06370-X.
Information om artiklar och övrigt material des vid introduktionen

Stödlitteratur:
Gadde L-E, Håkansson H. (1998). Professionellt inköp. Lund. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00692-6.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Studiebesök
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning