Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studenten inser ERP-systemens betydelse för företagets affärsverksamhet och ERP-systemens roll som en del av företagets IT-lösningar. Han/hon förstår och känner igen systemens huvudfunktionalitet och vet vilka de huvudsakliga beständsdelarna är. Studenten är förtrogen med processtänkande och förstår vilken central roll prosesstänkande har i ERP-lösningarna och genereltt för en effektiv affärsverksamhet. Studenten känner till företagets centrala kärnprocesser och kan i praktiken urskilja Order-leverans processen och Inköpsprocessens olika delmoment.

Innehåll

 • introduktion till ERP-system som en del av affärsverksamheten
 • huvudfunktionaliteten I ERP
 • processtänkande och ERP
 • SAP och SAP R/3 systemet
 • Inköpsprocessen
 • Order-leverans processen
 • ERP arkitekturen
 • ERP igår , idag och imorgon

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Kompendier som finns att köpa

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

Se intra

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning