Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Kursen ger introducerande kunskaper om rättsregler för
olika affärstransaktioner. Den skall utveckla förmågan
att lösa juridiska problem samt att tolka juridiska doku-ment
som förekommer inom företagsvärlden.

Innehåll

Finlands rättsordning
Juridiska begrepp
Avtalsregler
Näringsutövning och konsumentskydd
Företagsformerna
Köp av fastighet

Litteratur

Bärlund-Nybergh-Petrell ( red ): Finlands Civil- och handelsrätt, Kauppakaari, H:fors 2000
ISBN 952-14-0241-5
Material utdelat av lärare
Med reservation för förändringar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Wikström Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning