Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att introducera elektronisk handel över
Internet ur ett affärsperspektiv där elektroniska affärernas begrepp, påverkan och tekniker presenteras.

Läranderesultat

- Studenten kan identifiera affäskritiska processer
- Studenten kan definiera möjligheter, problem och risker med elektroniska affärer
- Studenten kan jämföra olika affärsmodeller för att idka elektronisk handel inom olika branscher
- Studenten kan analysera och reflektera över olika elektroniska marknadsplatser och dess funktioner
- Studenten behäskar principerna för reklam, orderhantering och betalningar vid handel på Internet

Innehåll

- Bakgrund och fundamentala begrepp
- Möjligheter, problem och risker
- Olika affärsmodeller
- Internet försäljning; Reklam, orderhantering och betalningar

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Litteratur

P. Fredholm, Elektroniska Affärer, Femte upplagan, 2002 ISBN 91-44-02480-0
Upplaga 4 från år 2000 kan även användas
+
Material som delas ut under föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Presentationer
 • Fallstudier
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning