Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Logistik (alternativt valbar)
 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Logistik (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Logistik (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Logistik (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målet är att ge insikter i varför och hur företag gått tillväga vid beslut om outsourcing.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- identifiera risker, problem och fördelar med Outsourcing
- behäska generella Outsourcing-principer för speciellt logistiska funktioner så som lagerhantering och distrubution
- beskriva de steg som ingår i Outsourcing-processen; Förberedande, Anbud, Ingång av kontrakt, Övertagande och Administration
- klargöra begrepp såsom produkt- och tjänstekvalitet
- reflektera över alternativ till Outsorcing

Innehåll

Risker, fördelar och nackdelar med Outsourcing
Processen vid beslut om outsourcing
Personalpolitik och utveckling vid outsourcing
Avtal vid Outsourcing
Kvalitetsaspekter

Förkunskaper

Företagsekonomiska grunder

Litteratur

Logistiikan Ulkoistaminen (2003), Jalanka, Salmenkari, Winqvist. Suomen logistiikkayhdistys ry

Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • fallstudier
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

Se intra

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning