Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Affärslogistik - Logistik (alternativt valbar)
 • Informationsbehandling - Logistik (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation - Logistik (alternativt valbar)
 • Redovisning & ekonomistyrning - Logistik (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att belysa hur den internationella ekonomin fungerar och vilka mekanismer som reglerar denna. Kursen behandlar även praktiska distributionsfrågor som ett företag ställs inför vid internationell handel.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
1)beskriva centrala handelsteorier
2)tolka förändringar inom internationell handelsstatistik
3)jämföra den ekonomiska utvecklingen i olika länder
4)analysera hur konjunkturer fortplantas mellan olika länder
5)beskriva nödvändiga praktiska åtgärder då internationell handel inleds
6)härleda orsaker till internationella direktinvesteringar
7)analysera företagens distributionsstrategier inom Östersjöregionen

Innehåll

- handelsteorier
- internationellt handelssamarbete
- leveranskedjor vid internationell handel
- teknologins roll för internationella nätverk
- handeln inom Östersjöregionen

Förkunskaper

Grundkurs i nationalekonomi

Litteratur

Hellsten L, Osarenkhoe A: Internationell ekonomi - resurser och handel i en gränslös värld. Lund 2000. ISBN 91-89300-00-9.

Lundberg L: Internationell handel och industristrukturer. ISBN 47-06362-9.

Rapporter som behandlar ekonomin i Östersjöregionen
Reports describing economies the Baltic Sea region

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Projektarbete
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Källström Eija

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning