Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Modulen har som målsättning att deltagarna skall få god kunskap i editeringen av fotografier tagna med digitalkamera likväl som bilder inlästa med bildläsare.

Läranderesultat

Efter genomgången modul kan deltagarna korrigera sina digitala fotografier (ex. under/överexponering, ljusstyrka, skärpa). Ytterligare kan deltagarna på egen hand skapa bildmontage baserade på det bildmaterial som finns tillgängligt under kursen eller på eget bildmaterial.

Innehåll

Foto editering (Photoshop), Webbdesign (Fireworks/Dreamweaver Studio)

Förkunskaper

Datoranvändning

Litteratur

Kompendier anslutande till resp. tillämpning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Projektarbete
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning