Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att öka studentens förmåga att
arbeta i, administera och leda en projektgrupp var
även en eller flere externa partners är
involverade.

Läranderesultat

- Som ett projekt planera, utföra och analysera en
given uppgift
- Ur analysen ge eventuella förbättringsförslag
- Presentera arbetet muntligt och skriftligt
- Vid samarbete använda sig av lämpliga
kommunikationskanaler och projektledarskapsverktyg
- ha insikter i ledarskap av individer inom ramen
för ett projekt

Innehåll

I studiehelheten ingår en obligatorisk kurs, samt
projektarbete och en skriftlig projektrapport.
Del 1: Obligatorisk teorikurs, 1 poäng i
projektaspekter
Del 2: Projektarbeten, 4 poäng

Förkunskaper

Grundstudier

Kursen ersätter följande kurser

Projektledning/MPTT 2002 - 2004 för 5sp (6sp
enligt äldre plan)

Kursens namn har ändrats till Projektledning
istället för Ledarskap och styrning enligt
läroplanen 2005 - 2006 5sp

Mer information

Föreläsningar och projektarbeten. Antalet
studenter per projektarbete är dock begränsat
Varje grupp skriver en projektrapport
på av handledarna givet tema. Rapporten
bedöms av handledaren.

Litteratur

Macheridis N:Projektaspekter - Kunskapsområden för
ledning och styrning av projekt.Lund 2005. ISBN
91-44-01052-4

Övrigt enligt projekthandledarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 103 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd tentamen samt aktivt deltagande i
projektarbetet.

Lärare

 • Granström Maj-Britt
 • Sved Ann-Christine
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Grupptentamen : 15.12, 17.12 . Inte 10.12 då vi har vanlig
föreläsning

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning