Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att öka studentens kunskap om projektplanering och förmåga att arbeta i multiprofessionella team

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan förväntas den studerande kunna
- helhetsplanera omfattande projekt
- beräkna projektkostnader och resursbehov
- utvärdera projektresultat
- känna till IT-verktyg för projektplanering

Innehåll

- projektets livscykel
- projektledarens uppgifter
- projektgruppers sammansättning
- administration och dokumentation
- ekonomistyrning i projekt
- kunskapsspridning
- utvärdering

Förkunskaper

Grundstudier

Litteratur

Macheridis N:Projektaspekter - Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt.Lund 2001. ISBN 91-44-01052-4

Övrigt enligt lärarens anvisningar.
Additional material according to the teacher´s instructions.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 5 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 15 timmar
 • Varav schemalagda studier: 25 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Källström Eija

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2006-10-24 - Tentamina
 • 2006-10-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning