Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av
operativsystem samt kan använda företagets centrala
kontorsprogram.

Läranderesultat

- effektivt använda e-post och webben
- känna till de mest centrala kontorsprogrammen som används i
företag idag
- tillämpa sina kunskaper i ordbehandling, kalkylering och
presentationer
- känna till grunderna i MS - project och projektplanering

Innehåll

- Arcadas informationssystem
- Katalog- och filsystem.
- E-post, www, SSH
- Kontorsprogram: Word, Excel och Powerpoint
- Ms - project, fotoeditering

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Kurskompendium, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 3 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
 • Varav schemalagda studier: 58 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-02-03

Kursens tidtabell

Tentamen vecka 44

Examinationsformer

 • 2010-10-20 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning