Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus...

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och förhållningssätt...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Blomster Marika
 • Forsström Mikael
 • Gray Pamela
 • Nyberg Janne

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning