Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
...

Lärare

  • Blomster Marika
  • Forsström Mikael
  • Gray Pamela
  • Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning