Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge räknefärdighet
i geometri, vektoralgebra, matrisalgebra och komplexa tal.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att utföra
geometriska och vektoralgebraiska operationer i
2D och 3D, matrisalgebraiska beräkningar samt
beräkningar med komplexa tal.

Innehåll

Geometri, vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa
tal.

Förkunskaper

Matematik 0

Kursen ersätter följande kurser

Algebra- och trigonometri (EM2018)

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och som kompletterande litteratur boken Matematik för ingenjörer av Rodhe och Sollervall.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • Hemläxor/räkneuppgift er - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs 50 % rätt i kursens tentamen. Kursvitsordet bestäms enligt följande skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

  • Björkvall Rasmus
  • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (80 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 13:15 - 16:00 Linjär algebra (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-10-28 09:15 - 12:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-03 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-04 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-10 13:15 - 16:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-11 10:15 - 12:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-17 13:15 - 15:00 D4106 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-18 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-24 13:15 - 16:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-25 09:15 - 12:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-01 14:15 - 17:00 D4109 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-02 09:15 - 12:00 D4106 Linjär algebra Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-07 13:15 - 16:00 D4106 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-09 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-15 13:15 - 16:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-16 09:15 - 11:00 Linjär algebra (distansession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-17 09:00 - 12:00 Linjär algebra KURSTENTAMEN (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-02-02 15:00 - 18:00 Linjär algebra, OMTENTAMEN 1 (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-03-02 15:00 - 18:00 Linjär algebra, OMTENTAMEN 2 (på distans via Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning