Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är ge de studerande
fördjupade insikter om användning av värmepumpar
och kylanläggningar i fastigheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

 • känna till kyltekniska grundbegrepp,
  standarder och myndighetskrav.
 • förstå kyltekniska och termodynamiska
  grundprocesser samt Carnot-processen
 • att dimensionera en kylanläggning för
  komfortkyla
 • att dimensionera en värmepumpsanläggning
 • känna till hur olika energikällor lämpar sig
  för värmepumpar

Innehåll

Kylanläggningar
Värmepumpar

Förkunskaper

Termodynamik
Inomhusklimat
Ventilation
Uppvärmning och värmedistribution
Vatten o avloppsteknik

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens
Itslearning sida
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning