Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en inblick i
energifrågor globalt och nationellt. Kursen
fokuserar på förnybara energiformer och byggnaders
energisystem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha
en uppfattning om hur energi produceras och
konsumeras i Finland.
* förstå miljöpåverkningarna av olika
energiformer
* ha kunskap om olika sorters energisystem för
byggnader (allmän teknik, ekonomi och
miljöpåverkan)
* veta hur energi konsumeras i fastigheter

Innehåll

- Energiproduktion och -konsumtion globalt
- Energiproduktion och -konsumtion nationellt
- Miljöaspekter
- Olika energiformers ekonomi
- Energisystem i byggnader (olika lösningar,
deras
ekonomi, Miljöpåverkan, användarvänlighet etc.)
- Energikonsumtion i boende

Förkunskaper

inga krav på förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

I allmänhet med ItsLearning formulan till
studieaktiviteter är: 100 % till svar av uppgifter

ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Nätbaserade - 127 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

Lärare

Lipsanen Jarmo

Examinator

Lipsanen Jarmo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

1 Måndag 29.08 klo 12:15 – 13:00 ( presentation )
2 Måndag 05.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 1
)
3 Måndag 12.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 2
)
4 Måndag 19.09 klo 12:15 – 13:00 ( sammanfatting
1 /
mottagning 1 )
5 Måndag 26.09 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 3
)
6 Måndag 03.10 klo 12:15 – 13:00 ( ItsLearning 4
)
7 Måndag 10.10 klo 12:15 – 13:00 ( sammanfatting
2 /
mottagning 2 )
( 8 Måndag 17.10 klo 12:15 – 13:00 option /
examen /
feedback ( ? )

Examinationsformer

2016-10-17 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning