Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
grundläggande teoretiska kunskaper i termodynamik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att med hjälp av av mass- och
energi(ström)balanser analysera energiomvandlingar
i ett öppet eller slutet system.

Innehåll

 • Termodynamiska system
 • Tillståndsstorheter
 • Reversibla och irreversibla processer
 • Temperatur och tryck
 • Idealgaser och realgaser
 • Specifik värmekapacitet
 • Arbete
 • Termodynamikens första huvudsats. Entalpi
 • Strömningsprocesser
 • Diagram och tabeller för vattenånga
 • Mass- och energibalanser för ett öppet system
 • Turbiner, kompressorer och pumpar
 • Carnot-processen
 • Kylmaskin- och värmepumprocessen

Förkunskaper

Elementär matematik, gymnasiets fysik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

Yunus A. Cengel, Thermodynamics: An Engineering
Approach

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

 • Skön Kim
 • Andersson Mirja

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning