Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...(se engelska
texten)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen
att...(se engelska texten)

Innehåll

Se engelska texten!

Förkunskaper

Klarat kurserna Entrepreneurship 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

This course is a part of the Entrepreneurship
expansion module.
The courses Entrepreneurship 1,2,3 in periods
1, 2 and 3 must be
taken and passed in this order.
FE och IB studenter har förkörsrätt

Litteratur

To be informed later

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Final Report
Presentations and portfolio
Demo Day
Mandatory participation in selected events

Lärare

Hernberg Mervi

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning