Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förse dig med
färdigheter att
konkret starta ett litet innovativt företag
samt fullgöra dina
skyldigheter gentemot dig själv och staten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du kunna:

- känna till hur man etablerar ett litet
företag och skillnader mellan
olika företagsformer
- planera verksamheten utgående från The
Business Model Canvas så att ideérna i den kan
beskrivas i en Affärsplan
- känna till ditt ansvar gentemot staten och
dig själv som företagare
- Känner till betydelsen av de immateriella
rättigheterna vid startandet av ett företag

Innehåll

Olika företagsformer och risk förbunden med
varje företagsform,
The Business Model Canvas,
Affärsplan,
IPR

Förkunskaper

Första årets studier godtagbart avklarade (min
50
sp).

Kursen har 40 platser, FE och IB studenterna har
förkörsrätt

Mer information

Kursen har 40 platser, FE och IB studenterna
har förkörsrätt
Kursen utgör en del av modulen i
entreprenörskap. Kurserna skall
tas i ordningen 1, 2 och 3. Grupprojektarbetet i
form av skapandet och förverkligandet av en
affärside under kurs 3 är obligatorisk.
Läs mera i den engelska kursbeskrivningen om ett
alternativt sätt att gå kurserna 1 och 2. Kursen
har 40 platser, FE och IB studenterna har
förkörsrätt

Litteratur

- Business Model Generator - Alexander
Osterwalder
- The Lean Startup - Eric Ries
- The Startup Owner's Manual - Steve Blank

Guide- Becoming an Entrepreneur in Finland,
Finnish Enterprise
Agencies,Suomen Uusyrityskeskukset
2017,www.uusyrityskeskus.fi Extern länk.

Karwowski W., Soares M.och Stanton N.(2011):
Human Factors
and
Ergonomics in Consumer Product Design, Methods
and
Techniques, CRC Press,New York, valda delar.
ISBN 978-1-4200-
4628-1.

Business Model Generation,
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Extern länk

Föreläsningsmaterial och artiklar enligt
anvisning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförande av kursuppgifter och nättentamen av
Uusyrityskeskus material 'Becoming an entrepreneur
in Finland'.

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove
 • Stenius Andreas

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning