Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Lära sig grunderna i programmering och tankeflödet
Bekanta studeranden med centrala begrepp inom datavetenskap
Lära sig behandla olika typer av data i praktiken
Hämta data från nätsidor och lyckas formatera och spara den

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:

 1. Skriva skript i Python
 2. Hämta data från nätet till variabler
 3. Behandla och formatera olika sorters data
 4. Spara data i vanliga format

Innehåll

Grunderna i programmering
Syntax, struktur och funktioner
Python och verktyg
Introduktion till objekt

Förkunskaper

Inga/Introduktion till Webbdesign fördelaktig

Litteratur

Python specifikationer
Online resurser och dokumentation
Videoresurser och inlärningsplatformer (eg Lynda)
Kursmaterialet finns tillgängligt elektroniskt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Kursprojekt godkänt inom utsatt tid

Lärare

Biström Dennis

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning