Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att ge en översikt av det
digitala marknadsföringen och dess komponenter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att...

 • beskriva begreppen inom digital marknadsföring
 • förstå processer om konsumentbeteende på nätet
 • utforska alternativ för att bygga trafik till
  webbplatser
 • granska sociala mediers roll i marknadsföring
 • analysera digitala marknadsföringsaktiviteter

Innehåll

 • begrepp inom digital marknadsföring och
  definitioner
 • den digitala kunden: motivation att handla på
  nätet, digitala köpprocesser etc.
 • grundlogiken i digital media: Paid, Earned and
  Owned (PEO)
 • reklam på nätet
 • social media (SOME) och
  innehållsmarknadsföring
 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • marknadsföring via e-post och analytik

Förkunskaper

Kursen Marknadsföringens grunder måste vara
avklarad.

Mer information

Närvaro vid introduktionsföreläsningen är
obligatorisk. För att kunna utföra de
individuella arbeten är närvaro vid
gästföreläsningarna nödvändigt. Närvaro vid
presentationen av grupparbetet är obligatorisk.

Litteratur

Huvudbok - tillgänglig vid Perlego
Digital Marketing, Seventh Edition (2019) av
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick
Tilläggsläsning - tillgänglig vid Perlego
Digital Business and E-Commerce Management,
Seventh Edition (2019) av Dave Chaffey, Tanya
Hemphill, David Edmundson-Bird
Material som tilldelas under kursen av
föreläsarna och gästföreläsarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Individuellt arbete
Grupparbete
Dessa arbeten och detaljerna om kraven
presenteras vid introduktionsföreläsningen.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Wehren Anna

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-24

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Introduction https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-11-02 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Google Analytics - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-11-09 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Search Engine Optimizing (SEO) - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-11-16 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Google Ads - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-11-23 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Social Media Marketing - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-11-30 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Programmatic Advertising - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-12-07 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape E-mail Marketing - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/69218846620 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-12-09 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Content Marketing - guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-12-14 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Presentations https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna
2021-12-16 09:15 - 12:00 Digital Marketing Landscape Presentations https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
Wehren Anna

Kurs och studieplanssökning