Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten behärskar
grunderna i transportjuridik och övriga
internationella handelsregelverk som styr
internationella flöden inclusive de olika
aktiviteter och avtal som behövs vid
utlokalisering av verksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerand:

 • Kunna grunderna i transportjuridik
 • Kunna utvärder och Skriva ett köpavtal
 • Förstå och kunna använda sig av
  leveransklausuler
 • Förstår helheten bakom utlokalisering av
  logistiska aktiviteter
 • känna till Företagsförsäkringar som relateras
  till logistiska aktiviteter

Innehåll

Föreläsningar
Gästföreläsningar
Självstudier , rapporter och presentationer
Tentamen

Förkunskaper

20 sp i logistik (MODUL 1) eller motsvarande

Litteratur

Informeras senare
Transportjuridik
Incoterms 2010
Logistiikan Ulkoistaminen
mm.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Minst 50 % av de totala poängen
deltagande i studiebesök och Gästföreläsningar
är
obligatoriskt

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning