Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten kan bygga upp
ruttförslag och värdera olika transportalternativ.
Studernade känner till restriktioner som gäller
transportmedel/ transportörer och vägar inom Europa

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att undersöka hur transporter kan/skall
planeras inom Europa. Studerande känner till de
bergränsningar som transportplanerare måste
beakta när man planerar distributions och
leveransalternativ och frekvenser.

Innehåll

Transportplanering
Speciellt´rullande frakter
Transportrestriktioner
mm.

Förkunskaper

Modul 1 (20 sp i logistik) eller motsvarande

Litteratur

meddelas vid kursintroduktionen. På nätet och på
Its
learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Studerande har minst 50 p av 100 möjliga i kurser
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning