Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is for the student to learn
to use integrated business systems especially in
sales, purchasing, production and transports.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to
- understand the problems of non-integrated
"legacy" systems, and the benefits, drawbacks and
investments related to an integrated ERP system
- apply an ERP-system for sales order processing,
material requirements planning and delivery
processing
- analyze and reflect on Transport Management
System

Innehåll

Enterprise Resource Planning systems today.
Sales, Purchase and Manufacturing in an ERP
system
BOMs and routing in manufacturing.
Parameters for creating data for new company.
Working with Transport Management System (TMS).

Förkunskaper

IT-verktyg (inkluderad i kursen Introduktion till
högskolestudier).

Litteratur

See itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Nätbaserade - 16 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Quizzes, Projects and written assignments

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P2

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-24

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 10:30 - 12:00 E385 Business Systems in Logistics Janne Nyberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. https://arcada.zoom.us/j/66562675931?from=addon Nyberg Janne
2021-11-02 08:30 - 12:30 E385 Business Systems in Logistics Nyberg Janne
2021-11-09 08:30 - 12:30 E385 Business Systems in Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65581240911?from=addon Meeting ID: 655 8124 0911 Nyberg Janne
2021-11-18 08:30 - 12:30 E385 Business Systems in Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63210466798?pwd=KzM3QUV6dGJOazRLSXpEMENVUllxQT09   Nyberg Janne
2021-11-26 12:30 - 16:30 E385 Business Systems in Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66322497499?from=addon Nyberg Janne
2021-11-30 08:30 - 12:30 E385 Business Systems in Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67694141276?from=addon Nyberg Janne
2021-12-07 08:30 - 12:30 E385 Business Systems in Logistics Nyberg Janne
2021-12-14 08:30 - 12:30 F365 Business Systems in Logistics Nyberg Janne

Kurs och studieplanssökning