Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim is to understand how to manage the processes in a restaurant and to identify beverage products and their connection to legislation. This course also familiarizes the student to different wine districts and the typical qualifications of wine. The aim is also to understand principles of menu planning.

Läranderesultat

E

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Mölstad, Mikael.2007. Nya stora vinskolan
Walker, John R. 2013. Introduction to Hospitality; chapters 4-8
Lillicrap,Dennis,Cousins, JOhn, Smith Robert.2003. Food and Beverage Service
Articles and legislation

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Lärdomar och aktivitet 20p
Examination 2 Vinländer och -druvor 30p
Examination 3 Festraangemang 30p
Examination 4 Egen drink 20 p

(examinationer = demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, samt närvaro vid angivna tillfällen)
Alla uppgifter måste vara godkända.
Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: 50-59p=1, 60-69=2, 70-79=3, 80-89=4, 90-100=5

Lärare

Aittoniemi Hellevi

Examinator

Aittoniemi Hellevi Aittoniemi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-06-02

Examinationsformer

 • 2016-02-04 - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-03-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning