Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stödja studenten att målmedvetet, ansvarsfullt
och framgångsrikt kunna studera på Arcada och få en
grund för hans/hennes karriärbygge.
Efter generiska kompetenser betonas i kursen: -
Lärande kompetens- Digital kompetens/IT-verktyg -
Global kompetens- Etisk kompetens- Kommunikativ och
social kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarat kurs förväntas den
studerande:

 • kunna använda informationskanalerna vid Arcada
 • känna till sin studieplan, sin profession och
  reflektera över vad målen med studierna är
 • känna till olika verktyg, metoder och
  studieformer som stöd för resultatorienterat
  lärande (studieorientering)
 • förstå vad självstyrt lärande innebär för den
  individuella lärprocessen och för
  studieresultatet
 • känna till etiska riktlinjer
 • kunna identifiera sin språkkompetens
 • vara medveten om möjligheten att utveckla sin
  språkkompetens
 • effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram
 • planera och designa grafik
 • Bygga ett relationsdatabassystem med
  produkter,
  kunder och fakturor.

Innehåll

 • Avancerade kalkylblad
 • Framgångsrik ordbehandling
 • Digital design
 • Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Finns i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämningsuppgifterna bör vara godkända.

Lärare

 • Nyberg Janne
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning