Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

At the end of the course the
student is expected to be able to
-demonstrate in-depth knowledge in and critically
evaluate different quantitative research
methodologies and their use within various fields
of healthcare research.
-understand, consider, apply and promote research
ethics and comply with ethically sustainable
research practices

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och
minst två års arbetserfarenhet efter att examen
erhållits

Mer information

Note that the Leadership for Nordic Healthcare
programme is entirely online, and therefore this
course will consist of online activities only. The
course requires active commitment each week, as
peer-learning and self-driven learning activities
are the foundation for deep learning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Självstudier - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

The assignment for this 10 ECTS study unit is
three folded:
Qualitative and quantitative learning path. You
are all asked to identify, plan, participate and
finish two separate online courses of your own
choice.
Hand in your Learning diary (1 page) on ITS
learning (20% of final grade).
Written methodology overview. Write a methodology
overview on two different methods usable for your
topic. Discuss how your topic can/or have been
researched from a qualitative and a quantitative
approach. Your written methodology review should
be around 5 pages excluding references (70 % of
final grade).
You need to regularly and actively participating
in research methodology debates arranged during
spring 2022.
There will be 5 sessions and you need to
participate in at least 4 of them. Participating
regularly and actively in the research methodology
debates grants you 10 points for this study unit
(=10% of final grade)

Lärare

 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Pyhäjärvi Daniela
 • Tana Jonas

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

2022-05-02 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning