Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In this study unit the focus will be for you to
build the following competencies:
Leadership competence

Läranderesultat

After successful completion of this study unit you
are able to:

As part of you studies in this master program you
are able to choose optional studies that support
your leadership competence for your future. You
may choose as your optional studies a study unit
from another master program (provided you meet the
prerequisites) at Arcada. Or you may choose other
courses outside Arcada that help you develop your
leadership competence. It is recommended that you
choose your optional studies under the guidance of
your examiner in order to ensure that your planned
optional studies meet general leadership
competencies and that the level of the studies
reaches EQF 7 (master level).

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och
minst tre års arbetserfarenhet efter att examen
erhållits

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinations for this optional study module is
dependent on the course you take.

Lärare

Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Kurs och studieplanssökning