Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English description

Läranderesultat

See English description

Innehåll

See English description

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och
minst två års arbetserfarenhet efter att examen
erhållits

Mer information

See English description

Litteratur

See English description

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Basgruppsarbete - 6 timmar
  • Självstudier - 123 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

See English description

Lärare

Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

2023-05-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-25 15:00 - 17:00 Ethical and digital Nordic healthcare Zoom link: https://arcada.zoom.us/j/67988644782 Tana Jonas
2023-05-09 15:00 - 17:00 Ethical and digital Nordic healthcare Zoom link: https://arcada.zoom.us/j/67988644782 Tana Jonas
2023-05-16 15:00 - 17:00 Ethical and digital Nordic healthcare Zoom link: https://arcada.zoom.us/j/67988644782 Tana Jonas

Kurs och studieplanssökning