Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få kunskap om strategi, kvalitet och utvärdering med betoning på det egna verksamhetsfältet. Kursen ger en inblick i teoretiska utgångspunkter för olika former av utvärdering, en inblick i olika metoder och modeller, samt tillämpning i praktiken. Kursen ger också redskap i hur man kan bygga upp ett utvärderingsprojekt eller hur man kan utvärdera sitt eget arbete med målsättningen att förstärka en kunskapsbaserad praktik inom det egna verksamhetsfältet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Redogöra för varför det är viktigt och hur man studerar mål och strategier i organisationer - Beskriva och diskutera vad det betyder att organisationer har "visioner" och "missioner" - Definera och uutärdera vad skillnaden är mellan effektivitet och produktivitet - Redogöra för vad som menas med begreppen verksamhetsstyrning (Corporate Governance) och samhälssansvar (Corporate Social Responsibility) samt jämför hur olika organisationer använder och diskuterar dessa begrepp. Fördjupa kompetensen vad gäller utvärdering

Innehåll

- Mål, strategier och effektivitet i organisationer - Kvalitetssäkringar i organisationer - Utvärderingsarbete i projekt och organisationer

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst två års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examinationsuppgift i kursen är att bekanta sig med ett projekt och att sedan granska och utvärdera projektägarens strategi och kvalitetsdokument. Därefter gör studenterna: a) en egen analys och utvärdering av hur projektet stöder och stöds upp av strategi dokument och andra kvalitetsarbeten. b) sedan utvärdera en annan students arbete

Lärare

 • Forss Mia
 • Franck Henrika
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Söderström Eivor
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Forss Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

3.9-18.10.2019 Se närmare direktiv på itslearning

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning