Perioder Kurskod Namn ECTS
2 HY-2-008 (0) Ekonomiskt och juridiskt ledarskap 5 sp
1, 3 HY-2-013 (0) Forskningsmetodik 10 sp
1 HY-2-005 (1) Förändringsarbete inom idrott, social- och hälsovård, hälsofrämjande 10 sp
4 HY-2-006 (0) Förändringsledarskap 5 sp
2, 3 HF-2-018 (0) Hälsforämjande i arbetslivet 10 sp
1, 2, 3, 4 HF-2-006 (0) Masterarbete 30 sp
3 HY-2-007 (0) Operativt ledarskap 5 sp
1 HY-2-009 (0) Strategi, kvalitet och utvärdering 5 sp
1, 2, 3, 4 HF-3-001 (0) Valfri kurs 5 sp

Kurs- och studieplansökning