Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till barnmorskans verklighet. Studeranden skall nå fördjupad förståelse inom eget yrkesområdet. Studerande utvecklar sin förmåga att lösa praktiska problem på arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar ansvar för att utveckla barnmorskearbete vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha redskap för att kunna utveckla barnmorskeyrket och förena det teoretiska- och praktiska kunnandet i vårdverkligheten. Studeranden har förmåga att fördjupa sin förståelse inom barnmorskearbetet. Studeranden har förmåga att hitta teoretiska lösningar även i praktiska problem på området.

Innehåll

Förverkligas inom barnmorskeutbildningen.Examensarbete kan ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet. Ide'n till utvecklingsarbetet skall vara godkänd av bm-läraren. -En del av studierna kan vara tex. observationer och raporter i barnmorskans vårdverklighet. -Studerande kan även utveckla samt testa blanketter inom barnmorskearbetet, utarbeta evidensbaserade informations blad/häften, anvisningar eller göra både vetenskaplig artikel poster eller abstrakt Som komplettering till utvecklingsarbetet kan studerande göra tex. poster och abstrakt om sitt arbete och presentera den i nationella/internationella kongresser, utbildningsdagar eller seminarier på sitt yrkesområde.

Förkunskaper

Studeranden kan påbörja sitt utvecklingsarbete under sitt fjärde studie år. Avklarade studier inom sjukskötarutbildningen och innehar kunskap om barnmorskans specialområde.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studerande gör sitt utvecklingsarbete under 4. eller 5.år Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till barnmorskans vårdverklighet.

Litteratur

Aktuella forsknings artiklar enligt det utvalda temat i utvecklingsarbetet Litteratur om utvecklingsarbete:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd evidensbaserad utvecklingsarbete inom barnmorskeyrkets område som har anknytning till barnmorskans arbetsområde

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4.år, P 3,4 5.år, P 1,2

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-07 13:00 - 14:00 E491 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61325972558   Meeting ID: 613 2597 2558   Join by SIP 61325972558@109.105.112.236 61325972558@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 2597 2558   Stenbäck Pernilla
2020-11-10 14:15 - 16:30 A510 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66307661280   Meeting ID: 663 0766 1280   Join by SIP 66307661280@109.105.112.236 66307661280@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 0766 1280   Stenbäck Pernilla
2020-11-24 16:00 - 17:45 D4110 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63223283322   Meeting ID: 632 2328 3322   Join by SIP 63223283322@109.105.112.236 63223283322@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 2328 3322   Stenbäck Pernilla
2020-12-08 16:00 - 18:45 Utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62878793372   Meeting ID: 628 7879 3372   Join by SIP 62878793372@109.105.112.236 62878793372@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 7879 3372   Stenbäck Pernilla

Kurs- och studieplansökning