Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande når barnmorskans kliniska kompetens under handledning och kan utföra barnmorskans uppgifter på barnsängsavdelningen./Kurssin tavoitteena on että kätilöopiskelija saavuttaa kätilön kliinisen pätevyyden osastolla ja pystyy ohjattuna toteuttamaan kätilön eri tehtäviä osastolla.

Läranderesultat

Efter avklarad praktikkurs förväntas det att barnmorskestudenten tillsammans med sin handledande barnmorska på barnsängsavdelningen klarar av att planera, förverkliga och utvärdera postpartum vården efter en regelbunden eller oregelbunden förlossning Harjoittelun suoritettuaan opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan ja toteuttamaan synnyttänen äidin ja vastasyntyneen lapsen hoidon, säännöllisen tai epäsäännöllisen synnytyksen jälkeen Studenten kan följa upp moderns fysiska återhämtning och psykisk hälsa post partum Opiskelija osaa seurata äidin synnytyksen jälkeistä fyysistä palautumista sekä hänen vointia psyykkiseti Studenten kan stöda och handleda amning i olika situationer enligt WHO 20 h amningskurs principer WHO:n mukainen imetysojaus on opiskelujen painopistealueena Studenten kan observera den nyföddas hälsa Opiskelija kykenee tarkkailemaan vastasyntyneen sopeutumista kohdunjälkeiseen elämään ja havainnoimaan vastasyntyneen terveydentilaa Studenten kan självständigt handleda föräldrarna i barnets grundvård Opiskelija osaa ohjata vanhempia vastasyntyneen perushoidossa Studenten kan självständigt genomföra de vanligaste vårdhandlingarna för modern och den nyfödda på barnsängsavdelningen Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla äidille ja vastasyntyneelle lapsivuodeosastolla Studentens egna initiativförmåga växer mot slutet av praktikstudieperioden så att studenten klarar av att under handledning fungera som barnmorska under normal puerperium på barnsängsavdelningen Opiskelija selviytyy itsenäisesti oppijakson lopulla perheen tavallisimmista hoitotoimenpiteistä ja ohjaustilanteista Studenten lär sig att fungera i barnmorskans roll tillsammans med sin handledare i mångprofessionella teamet och känner till samarbetspartner på avdelningen (pediater, obstetriker, fysioterapeut, näringsterapeut, socialvårdare, rådgivning och barnövervakningsenhet) Opiskelija toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä kätilönä yhdessä ohjaajansa kanssa (obstreettikko, gynekologi, anestesialääkäri, sosiaalihoitaja, ravitsemusterapeutti)

Innehåll

10sp praktik under handledning på barnsängsavdelning. Handledaren skall vara barnmorska.

Förkunskaper

Godkänd prestation i tentamen och familjeinriktad hälsovård, teoridel 1

Kursen ersätter följande kurser

ej tidigare motsvarande kurser

Mer information

Kursens hemsida är på itslearning. Där finns praktikuppgift beskriven. -det är önskvärt att studenten följer handledarens arbetsturer Arbetsdagen ca.8 timmar /dag - 5dagar/veckan - 6veckor. 38h/vecka Seminariet i januari är obligatoriskt, frånvaro kompenseras med skriftlig tillägsuppgift

Litteratur

Den samma som på motsvarande teorikurs. Litteratur och anvisningar på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 25 timmar
  • Seminarier - 8 timmar
  • Neuvolapäivät - 7 timmar
  • Praktik - 230 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

godkänd yrkespraktik Inlämnade värderingar och arbetslistor och praktikuppgift och deltagande i praktikseminarium januari 2016

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

ve 41-46 Praktikseminarium januari 2016 obligatoriskt

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning