Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla studentens vårdande kompetens inom barnhälsovården och skol- och studerandehälsovården, samt öka beredskap att bemöta klienter som är i behov av särskilt stöd.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas stud. kunna - handleda föräldrar i olika hälsofrågor gällande barn 0-7 år, både i grupp och individuellt. -ha en insikt om pediatrik inom öppenvården Efter avklarad kurs förväntas studerande: -känna till de mest centrala frågorna inom skol- och studerandehälsovård - ha insikt i ungdomsmedicin

Innehåll

Specialfrågor inom barnhälsovården - innefattar bl.a besök på ADHD centret 19.9, Rådgivningsdagarna 29-30.10 2019.(infobesök på THL 11.9) Socialpediatriskt seminarium 1.10. En reflektions- (inlärnings-)dagbok skrivs över ALLA delmoment läkarföreläsning i pediatrik och ungdomsmedicin, tent Skol- och studerandehälsovård -Simuleringar, övningar och föreläsningar -examinationsuppgift -föreläsning/övning i hållningsundersökningar obligatorisk för praktik.

Förkunskaper

familjeinriktad hälsovård del I och II

Kursen ersätter följande kurser

2016-17, Familjeinriktad hälsa 3, för hälsovårdare 2018-19, Familjeinriktad hälsovård, del 3 Hälsa för barn och unga

Mer information

Barnhälsa består av olika projekt, studiebesök och specialdagar som förutsätter 100 % närvaro för att få kursen godkänd. Frånvaro kompenseras enl. föreläsarens anvisningar. Skol- och studerandehälsovård obligatoriskt deltagande i olika specialföreläsningar och temadagar. Frånvaro kompenseras enl. föreläsarens anvisningar.

Litteratur

-Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården, Metodhandbok. 2014, de delar som gäller skolhälsovård -Laaja terveystarkastus, ohjeistus äitiys ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon, 2012 THL. - Rådgivningsverksamhet, skol och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2010:11 - Rajantie J, Heikinheimo M, Renko M 2016, Lastentaudit -aktuella forskningar och annan litteratur kring barnuppfostran

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 23 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 24 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Seminarier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Barnhälsa - 100 % närvaro,(frånvaro kompenseras med uppgifter) godkänd reflektionsdagbok Skol- och studerandehälsovård: - Godkända individuella uppgifter - deltagande i simuleringar och övningar

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ekman Petra

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

bokningen pågår

Kursanmälningstid

2019-08-23 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-11 09:00 - 11:00 Hälsa för barn och unga Besök på THL med information om Rådgivningsdagarna Ekman Petra
2019-09-19 09:00 - 10:30 Hälsa för barn och unga Besök på ADHD-center, info om ADHD och deras verksamhet. Stenbäcksgatan 7.
2019-09-19 12:45 - 15:45 B325 Hälsa för barn och unga Pediatrik och ungdomsmedicin Heinäaho Emil
2019-10-01 09:00 - 16:00 F249 Socialpediatriskt seminarium Ekman Petra
Söderström Eivor
2019-10-29 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-30 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-12-09 09:00 - 14:45 F367 Hälsa för barn och unga Skolhälsovård, introduktion, elevhälsa Ekman Petra
2019-12-10 09:00 - 15:00 D281 Hälsa för barn och unga hållningsgranskning, obligatorisk. Teori och övningar. topp och shorts på/med Hellstén Kati
2019-12-11 09:15 - 15:30 B327 Hälsa för barn och unga skolhälsovård Ekman Petra
2019-12-17 08:30 - 16:00 E487.2 Hälsa för barn och unga Simulering i skolhälsovård Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-12-17 09:00 - 16:00 E492 Hälsa för barn och unga simulering i skolhälsovård Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-12-17 09:00 - 16:00 E486 Hälsa för barn och unga Simuleringar i skolhälsovård Ekman Petra
Grönlund Anu

Kurs- och studieplansökning