Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevanta utvecklings- och problemområden inom professionen. Studenten utvecklar sin förmåga i att särskilja utvecklingsbehovet och att avgränsa området till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - vara förmögen att självständigt söka relevant bakgrundsinformation till sitt problemområde. - kunna utifrån den tidigare kunskapen identifiera kunskapsbehovet inom det valda området. - kunna formulera en avgränsad problemställning och ett klart syfte som grund för det kommande examensarbetet.

Innehåll

Skapande av idé till eget examensarbete Deltagande och presentation vid idéseminarium Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Kursen ersätter följande kurser

VA-2-073 (0) Examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar sin skriftliga idé för examensarbetet. Idèn baserar sig på minst 4 forskningsartiklar och har en avgränsad problemställning och ett klart syfte. Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer Kursdelen bedöms godkänd/underkänd

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ekman Petra
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Skogster Annika
 • Stenbäck Pernilla
 • Tana Jonas
 • Wallinvirta Eivor
 • Appelroth Maria

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs- och studieplansökning